Nejlepší mobilní služby na trhu

Infolinka: 296 363 199

Služby

SMS/MMS služby

Pod tímto pojmem se skrývá široké portfolio řešení založených na hromadné jednosměrné nebo interaktivní SMS/MMS komunikaci mezi Vámi a Vašimi zákazníky, zaměstnanci či obchodními partnery.

Pokud jsou tyto služby zpoplatněny jiným než standardním zákaznickým tarifem, mohou pro Vás být zdrojem dodatečných příjmů, případně je můžete využít jako platební nástroj (viz Premium SMS, Řešení pro mobilní operátory, DMS). V případě, že Vám postačuje jednosměrná komunikace a potřebujete oslovit větší množství příjemců, nabízíme Vám provedení hromadné SMS/MMS rozesílky.