Nejlepší mobilní služby na trhu

Infolinka: 296 363 199

Služby

Mobilní reklama

Cílená mobilní reklama získala ve velmi krátké době nezastupitelnou roli mezi ostatními direct marketingovými aktivitami. Umožňuje cílit na vybrané skupiny rezidentních nebo firemních zákazníků prostřednictvím moderních komunikačních technologií – SMS/MMS zpráv, bannerů na mobilním internetu, wapu ad. Zadavatelům přináší oproti plošné reklamě zvýšenou efektivitu kampaní a nové možnosti interakce se zákazníky. Díky přesnému cílení zvyšuje tato forma komunikace pravděpodobnost zájmu adresátů o přijaté marketingové sdělení.

Pro zvýšení efektivity mobilní reklamy realizované pomocí SMS a MMS sdělení je běžnou praxí kombinovat více technologií. Do reklamních SMS nebo MMS zpráv je např. často vkládán odkaz na mobilní stránky, které poskytují více prostoru pro další prezentaci nabídky a současně prostřednictvím nejrůznějších implementovaných funkcí umožňují okamžitou reakci zákazníka (funkce Click-2-SMS, Click-2-Call, Click-2-Pay atd.).

Výhody mobilního marketingu:

  • konzumace sdělení: reklamní SMS/MMS zprávu si přečte téměř 100 % všech příjemců sdělení;
  • cílení: možnost přesně definovat cílovou skupinu podle informací, kterými o zákazníkovi disponují mobilní operátoři;
  • relevance: schopnost dodat sdělení relevantní potřebám příjemce;
  • interakce: možnost okamžitě reagovat na nabídku;
  • měřitelnost: účinnost každé kampaně lze velmi efektivně změřit pomocí nejrůznějších interaktivních prvků.