Nejlepší mobilní služby na trhu

Infolinka: 296 363 199

SMS/MMS služby

SMS soutěže

SMS soutěže jsou spotřebiteli dlouhodobě oblíbené promotion aktivity. Jejich hlavním cílem je krátkodobé zvýšení prodeje, budování loajality zákazníků a zviditelnění značky. Při správně zvoleném soutěžním konceptu dokáží výrazně pomoci v plnění prodejních a marketingových cílů jejich zadavatelů. ATS nabízí komplexní zajištění SMS soutěží od poradenství v oblasti výběru vhodných herních konceptů, přes vývoj a provoz soutěžní aplikace a případný provoz podpůrných komunikačních kanálů (např. mobilní a wapové prezentace) až po závěrečné vyhodnocení soutěže, výběr a oslovení výherců a distribuci výher.


Nejčastěji používanými a zákonem povolenými herními koncepty jsou
  • Vědomostní soutěže
  • Kreativní soutěže
  • Rychlostní a výkonové soutěže
  • Soutěže s předem stanoveným pořadím
  • Soutěžní koncept „každý vyhrává“

Výše uvedené koncepty je možné libovolně kombinovat.