Nejlepší mobilní služby na trhu

Infolinka: 296 363 199

Mobilní reklama

Reklamní SMS / MMS

Reklamní SMS/MMS jsou využívány k rozesílkám reklamních sdělení cílové skupině vybrané podle předem definovaných parametrů ze zákaznických databází mobilních operátorů.

Pro účely další segmentace se zákazníci dělí do dvou skupin - na rezidentnía firemní zákazníky.

V případě rezidentních zákazníkůmůžeme cílit podle parametrů jako věk, pohlaví, bydliště, místo nejčastějšího výskytu, výše útraty za mobilní služby, využívání doplňkových služeb operátorů, navštěvovaných mobilních stránek, typu mobilního telefonu apod.

Na firemní zákazníky je možné cílit podle parametrů jako je velikost firmy, fakturační adresa, zaměření firmy (dle OKEČ), výše útraty za mobilní služby, typu telefonu apod.

Vzhledem k možnostem, které tato služba nabízí, je vhodné neomezovat se na pouhé sdělení pomocí SMS nebo MMS. V ideálním případě by součástí sdělení měla být pobídka, na kterou bude mít jeho příjemce možnost okamžitě zareagovat. Nejjednodušší variantou je SMS reakce, výrazně širší možnosti však nabízí umístění odkazu na mobilní internetové stránky přímo do reklamní SMS nebo MMS. Druhá z uvedených variant poskytuje nejen více prostoru pro další prezentaci nabídky, ale současně umožňuje prostřednictvím nejrůznějších implementovaných funkcí okamžitou reakci zákazníka (Click-2-SMS, Click-2-Call, Click-2-Pay atd.). Průměrná response rate realizovaných kampaní se pohybuje kolem 7 %, v případě nejúspěšnějších kampaní pak přesahuje 10 %.