Nejlepší mobilní služby na trhu

Infolinka: 296 363 199

Mobilní reklama

Location based marketing

Location based marketing je služba cílené mobilní reklamy umožňující oslovit zákazníka na základě jeho aktuálního výskytu. Je poskytována ve spolupráci s mobilními operátory T-Mobile a Telefónica.

Zadavatel definuje cílovou oblast v rozsahu již od desítek metrů, ve které chce zákazníky oslovit. Zákazník je osloven ve chvíli, kdy do této oblasti vstoupí. Skupinu oslovených zákazníků je možné upřesnit zvolením dalších demografických kritérií (viz Cílená mobilní reklama).

Response rate nejúspěšnějších kampaní location based marketingu přesahuje 21 %. Průměrná úspěšnost se pohybuje kolem 15 %.